از کسی که به ما فحش ناموسی بدهد آیا می توانیم شکایت کنیم؟

» از کسی که به ما فحش ناموسی بدهد آیا می توانیم شکایت کنیم؟

از کسی که به ما فحش ناموسی بدهد آیا می توانیم شکایت کنیم؟


در درگیری ها چنانچه شخصی نسبت زنا به کسی بدهد و یا فحش ناموسی بدهد که مثلاً تو فاحشه هستی یا مثلاً زن تو یا مادرت فلان و فلان است و اگر نتواند در دادگاه ثابت کند این مورد موجب حد قذف است که مجازاتش 80 ضربه شلاق خواهد بود 


صرفاً شهادت در دادگاه کافی نیست. حتماً باید 4 مرد عادل شهادت بدهند که مثلاً فلان خانم فاحشه است، اگر این شهادت داده شود شخصی که گفته مجزات نمی شود ولی اگر نتواند ثابت کند مجازات خواهد شد.


حد شخص قاذف (تهمت زننده) این است که به او هشتاد صربه شلاق زده می شود. 


همان طور که در قرآن کریم می خوانیم: کسانی که زنان عفیفه پاکدامن را به زنا متهم می کنند، سپس چهار شاهد نمی آورند، به آنان هشتاد تازیانه بزنید و هرگز شهادتی را از آنان نپذیرید و اینها هستند که در حقیقت بدکار و نافرمان اند.


نکنه:

قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد . اگر کسی زنا یا لواط را به کسی نسبت دهد و نتواند آنرا اثبات کند، به80 ضربه شلاق محکوم می شود که از حدود شرعی محسوب می گردد. 


آخرین مطالب این وبلاگBuy website Traffic
ساخت وبلاگ حرفه ایساخت وبلاگ حرفه ای رایگان
Buy Website Traffic Cheap
Buy Real Traffic  ساخت وبلاگ