آیا میدانید از لحاظ قانونی دفاع در مقابل سارق شرایطی دارد؟

» آیا میدانید از لحاظ قانونی دفاع در مقابل سارق شرایطی دارد؟

آیا میدانید از لحاظ قانونی دفاع در مقابل سارق شرایطی دارد؟


دفاع مشروع

در قانون دفاع از خود یا دیگران دارای شرایطی است که در صورت وجود آن شرایط، دفاع مشروع تلقی خواهد شد.


در مقابل سارق و مهاجم دفاع از خود یا دیگران دارای شرایطی است و در صورت وجود آن شرایط قانونگذار از فرد مدافع حمایت خواهد کرد. در این زمینه، باید بدانیم که دفاع و حمله باید متناسب باشد.به عنوان مثال، اگر کسی با چوب به دیگری حمله کرد، مدافع نمی‌تواند با اسلحه از خود دفاع کند. همچنین لازم است که امکان دسترسی به نیروی انتظامی نباشد تا دفاع، مشروع تلقی شود.


از شرایط دیگر که در صورت وجود آن، دفاع، مشروع خواهد بود، این است که خطر قریب‌الوقوع باشد و فورا عملی شود، بنابراین اگر کسی، دیگری را صرفاً تهدید کند، مدافع نمی‌تواند با سلاح او را به قتل برساند.


در نهایت نیز، دفاع باید برای دفع خطر ضرورت داشته باشد. به عنوان مثال، اگر کسی با استفاده از یک وسیله عادی، ضربه‌ای آرام به شما وارد و سپس فرار کند و دور شود، مدافع نمی‌تواند با سلاح سرد یا گرم او را بزند و بعد ادعا کند که از خود دفاع کرده است. در صورتی که دفاع با این شرایط منطبق باشد، مشروع تلقی می‌شود و مدافع مجازات نخواهد شد.
آخرین مطالب این وبلاگBuy website Traffic
Buy Website Traffic Cheap
ساخت وبلاگ حرفه ایساخت وبلاگ حرفه ای رایگان
Buy Real Traffic  ساخت وبلاگ